Vásárolj
és
nyerj!
Nyerj mágikus ajándékokat
Magyarországon
Vásárolj
Vásárolj 2 db bármilyen ízű Magija túródesszertet és vegyél részt a nyereményjátékban!
Vaníliás túródesszert
Túródesszert karamell bevonattal
Túródesszert csokoládé darabokkal
Nyertesek
Hamarosan felvesszük a kapcsolatot

Borbélyné Mucsi Andrea, 1359/00085

Csekk Zoltán, 0140/00271

Galambos Róbert, 1117/00124

Hernádi Istvánné, 1211/00121

Rácz Enikő, 0244/00059

Kovács-Nagy Ákosné Erika, 0883/00651

Regisztráció
a vásárláskor kapott blokk számát!
Vásárolj
2 Magija túródesszertet!
Regisztráld
a vásárláskor kapott blokk számát!
Nyerj Mágikus
ajándékokat!

RAGADD MEG A PILLANATOT

1. A KAMPÁNY SZERVEZŐJE:

1.1. A "PAGAUK SAVO MAGIŠKĄ AKIMIRKĄ" (RAGADD MEG A PILLANATOT) kampány szervezője a Žemaitijos pienas, AB (vállalati kód: 180240752, cím: Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai, Litván Köztársaság) utasításai alapján működik (továbbiakban: ‘Vevő’).

2. A KAMPÁNY HELYSZÍNE:

2.1. A Kampány termékeit forgalmazó (3. Pont), Magyarország területén lévő összes REAL kereskedelmi láncba tartozó üzlet.

3. A KAMPÁNY TERMÉKEI:

Cikkszám

Vonalkód

 A termék megnevezése

1

4770299047463

MAGIJA túró desszert (Zsír: 23,4%) kakaóval és csokoládé darabokkal

2

4770175046092

MAGIJA vaníliás túró desszert (Zsír: 23,4%)

3

4770299393409

MAGIJA karamellás vaníliás túró desszert (Zsír: 22%)

4. A KAMPÁNY IDŐTARTAMA:

4.1. A Kampány időtartama 2018-03-01 (a Kampány első napja) 2018-03-31 (a Kampány utolsó napja) terjed.

4.2. A Kampány termékei természetesen forgalmazhatóak a szabályokban meghatározott időpontok előtt és után is, ekkor viszont a vásárlás nem ruházza fel a vásárlót a Kampányban való részvétel lehetőségével.

5. A KAMPÁNY RÉSZTVEVŐI:

5.1. A Kampányban való részvételhez való jogosultság minden olyan Magyarország területén tartózkodó természetes személy számára adott a Kampány időtartama alatt (2018-03-01/2018-03-31), aki egyetlen vásárlás során három, a Žemaitijos pienas által előállított bármilyen MAGIJA túró desszert terméket vásárol és eleget tesz a Kampány 7.2. Pontjában meghatározott üzleti feltételeknek.

5.2. A Kampányban foglalt termékek a 3. Pontban szerepelnek.

5.3. A Kampány résztvevői nem lehetnek közeli kapcsolatban a UAB és Žemaitijos pienas, AB vállalatokkal, sem azon személyekkel, akik közvetlenül vagy közvetetten kapcsolatban állnak ezen vállalatokkal (így azok családtagjaival, szüleivel, gyermekeivel, házastársaival és más rokonaival, függetlenül azok szokásos lakóhelyétől).

6. NYEREMÉNYEK ÉRTÉKE:

6.1. A nyeremének, azok mennyisége és értéke az alábbi táblázatban látható:

Nyeremény mennyisége

Nyeremény megnevezése

Nyeremény értéke (EUR)

Nyermény összértéke (EUR)

5 db

Beats fejhallgató

55/ db

275

5 db

Babzsákfotel 

50 / db

250

Összegzett érték:

525

 

7. A RÉSZVÉTEL ÜZLETI FELTÉTELEI:
7.1. A Kampányban résztvenni kívánó, valamint a lottónyeremények egyikét megnyerni kívánó személyek kötelesek a szabályzat 5.Pontjában leírt üzleti feltételeket betartani, továbbá a Kampány időtartama alatt (2018-03-01/2018-03-31) egyetlen vásárlás során a Žemaitijos pienas bármely, a 3. vásároljon kettőt az alábbi "Magia" túró desszertek közül.

7.2. A vásárlás bizonylatszámát a www.magija.eu/jatek címen található játék regisztrációs űrlapon kell regisztrálni. A nyertesek kihirdetéséig a bizonylatot meg kell őrizni, és amennyiben valaki megnyeri a díjat, a bizonylat egy másolatát el kell küldeni a megadott email címre (e.foltin@zpienas.lt) a nyeremény átvételéhez.

7.3. Bármely résztvevő bármennyiszer részt vehet a Kampányban a 3. Pontban felsorolt Žemaitijos pienas által előállított MAGIJA túró desszertek megvásárlásával.

7.4. A szabályzat 6. Pontjában feltüntetett nyeremények átvételéhez a vásárlási bizonylat egy másolatát (amelyet az alábbi email címre megküldtek: e.foltin@zpienas.lt) be kell mutatni.

7.5. Amennyiben a szabályzat 6.1. Pontjában meghatározott nyeremények nyertese nem képes bemutatni a 3. Pontban meghatározott Kampány termékek vásárlásakor kapott vásárlási bizonylatot, abban az esetben a nyeremény nem kerülhet átadásra.

7.6. A Kampányban való részvétellel a résztvevő automatikusan beleegyezik személyes adatainak marketing célú felhasználására, illetve azok a Kampány Vevőjének és Szervezőjének történő átadására. Minden személyi adatot szigorúan bizalmasan kezelünk. A Kampány résztvevői álal átadott Kampányon való részvétellel kapcsolatos információk és személyi adatokat összesítjük, majd tároljuk. Hatvan nap után az említett adatokat megsemmisítjük.

7.7. Kizárólag azon személyek, akik a Kampány időtartama alatt (2018-03-01/2018-03-31) egyetlen vásárlás során a Žemaitijos pienas bármely, a 3. Pontban felsorolt MAGIJA túró desszertjei közül hármat vásárolnak, lehetnek résztvevői a Kampánynak.

7.8. A Žemaitijos pienas, AB más egyéb termékei, amelyek nem szerepelnek a 3. Pontban, azok nem részei a Kampánynak.

8. A KAMPÁNY MENETE ÉS A NYERTESEK MEGHATÁROZÁSA:

8.1. Hetente 3 nyertes kerül kihirdetésre. A díjak nyertesei az alábbi időpontokban lesznek kihirdetve:

Kampány cikkszám

Sorsolás ideje

#1

2018-03-09

#2

2018-03-16

#3

2018-03-23

#4

2018-03-30

#5          

2018-03-30

8.2. Hetente két lottónyertes kerül kisorsolásra véletlenszerűen, akik számára a 6.1. Pontban meghatározott nyeremények egyike kerül átadásra.

9. A NYERTESEK KIHIRDETÉSE:

9.1. A Kampány nyerteseit hetente hirdetjük ki a www.magija.lt/jatek weboldalon a győztesek kihirdetését követő két munkanapon belül, továbbá ugyanitt kihirdetve marad a Kampány utolsó napjától számított két hétig.

9.2. The Kampány Vevője / Szervezője a nyertes kihirdetésétől számított egy héten belül kapcsolatba lép az adott hét győztesével a regisztrációs űrlapon megadott kapcsolattartási információk alapján.

10. A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

10.1. Az aktuális szabályzat 6.1 Pontjában meghatározott lóttó-nyereményeket a regisztrációs űrlapon megadott címre 2018-04-06 ajánlott levélküldeményként megküldjük.

10.2. Amennyiben a nyertes a nyereményt nem veszi át 2018-04-06, vagy a címet helytelenül adja meg, abban az esetben az érintett nyeremény a Kampány Vevőjének / Szervezőjének történő visszaszállítása után azok tulajdonát képezi, tehát a győztes ettől kezdve nem igényelheti a nyereményt.

10.3. A Kampány Vevője / Szervezője nem vonható felelősségre a nyertesek esetleges káraiért, amelyek a nyeremények használatából, vagy azok nem rendeltetésszerű használatából erednek.

10.4. A nyereményeket nem lehet más nyereményekre vagy készpénzre cserélni.

10.5. A Kampány Vevője / Szervezője nem vonható felelősségre azon Kampányban való résztvevők a lottójátékból való kizárásáért, illetve a nyeremények leszállításának megtagadásáért, akik nem tartják be ezen szabályokat, vagy akik helytelenül vagy pontatlanul adták meg adataikat.

11. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

11.1. A Kampány Vevője és Szervezője jelzi, hogy a reklámanyagban szereplő, Kampányról szóló információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és amennyiben ellentmondás születik a reklámanyagok és a jelen szabályok között, a szabályok minden esetben előnyt élveznek.

11.2. A nyereményekkel kapcsolatos minden felmerülő díj a Kampány Vevőjét / Szervezőjét terheli.

11.3. A Kampány szabályai online, az alábbi weboldalon találhatóak: www.magija.eu/jatek

11.4. Bármilyen kérdés esetén lépjen kapcsolatba a Kampány Vevőjével / Szervezőjével: e-mail: e.foltin@zpienas.lt
 

12. KÖSZÖNJÜK A KAMPÁNYON VALÓ RÉSZVÉTELÉT!