Reeglid

 

REKLAAMIKAMPAANIA “Magija – maagilisteks maitserännakuteks”  

 

1. Reklaamikampaania viiakse läbi nime all “Magija – maagilisteks maitserännakuteks” (edaspidi: Kampaania).  

 

2. Aktsiaseltsi ŽEMAITIJOS PIENAS, ettevõtte registrikood on 180240752, asukoha aadress Sedos tn. 35, Telšiai, Leedu, äriühing on registreeritud ja selle andmeid kogutakse ja säilitatakse Juriidiliste isikute registris, registri haldaja on riigiettevõte Registrite keskus (edaspidi: Tellija), tellimusel viib kampaaniat läbi OÜ Baltic Promotions, Punane 56, Tallinn, 13619, Eesti, ettevõtte registrikood11142631 äriühing on registreeritud ning selle andmeid kogutakse ja säilitatakse Juriidiliste isikute registris, registri haldaja on riigiettevõte Registrite keskus (edaspidi: Korraldaja). 

 

3. Kampaania toimumise korra sätestab Tellija vastavalt käesolevatele Kampaania reeglitele (edaspidi: Reeglid). Reegleid peavad järgima kõik Kampaanias osalevad isikud. Teave Kampaania ja Reeglite kohta avaldatakse veebisaidil www.magija.eu  

 

4. Kampaania kestus hõlmab perioodi alates 1. septembrist 2023. a kell 00:01 kuni 30. septembrini 2023. a kell 23.59 (edaspidi: Kampaania periood): 

 

4.1. Ajavahemik, mille jooksul on võimalik Kampaania tooteid osta ja Kampaanias osalemiseks registreeruda, algab 1. septembril 2023 kell 00:01 ja lõpeb 30. septembril 2023 kell 23.59. Enne või pärast seda perioodi tehtud registreering loetakse kehtetuks ega osale auhindade loosimises. Kampaania toodetega saab kaubelda enne ja pärast käesolevas punktis toodud Kampaania perioodi, kuid nende ostmine väljaspool Kampaania perioodi anna õigust Kampaanias osaleda. 

 

5. Kampaania viiakse läbi kõigis Eesti Vabariigis olevates kauplustes (ka veebipoodides), kus Kaupa müüakse.  

 

6. Kampaaniatooted: 

 

  Tootenimi*  EAN kood 
1.  Šokolaadiga kaetud vanillikohuke Magija, rasvasisaldus 22,8%, 45 g  4770175046092 
2.  Šokolaadiga kaetud kohuke Magija kakao ja šokolaaditükkidega, rasvasisaldus 23,3%, 45 g  4770299047463 
3.  Šokolaadiga kaetud kohuke Magija mooniseemnetega, rasvasisaldus 21,9%, 45 g  4770175046504 
4.  Šokolaadiga kaetud kohuke Magija kondenspiimatäidisega, rasvasisaldus 20,9%, 45 g  4770299393881 
5.  Šokolaadiga kaetud kohuke Magija želeetükkidega, rasvasisaldus 22%, 45 g  4770299046756 
6.  Toffee-maitselise glasuuriga kaetud vanillikohuke Magija, rasvasisaldus 21,2%, 45 g  4770299393409 
7.  Šokolaadiga kaetud kohuke Magija mustikatäidisega, rasvasisaldus 20,4%, 45 g (Tallinn), 45 g  4770299398350 
8.  Toffee-maitselise glasuuriga kaetud kohuke Magija karamellitäidisega (Riia), rasvasisaldus 17,6%, 45 g  4770299398374 
9.  Piimašokolaadiga kaetud kohuke Magija karamelliseeritud kookose ja mandlitega ning vaarikatäidisega, rasvasisaldus 24,1%, 40 g  4770299400756 
10.  Piimašokolaadiga kaetud kohuke Magija küpsisemaitselise täidisega, rasvasisaldus 21,6%, 40 g  4770299400732 
11.  Piimašokolaadiga kaetud kohuke Magija maapähklite ja karamelltäidisega, rasvasisaldus 27%, 40 g  4770299400749 

 

7. Kampaania toodete, mille ostmine annab õiguse Kampaanias osalemiseks, kogus ei ole piiratud. 

 

8. Kampaania auhinnafond (edaspidi: Auhinnad): 

 

8.1. Peaauhind: 2500 euro (kahe tuhande viiesaja euro) väärtuses reis 3 (kolmele) isikule Disneylandi Prantsusmaale Pariisi (edaspidi: Peaauhind). Reisi vautšer kehtib kuni 01.04.2024  

 

8.2. Kiirauhinnad: juhtmevabad kõrvaklapid, tõukeratta ja kiivri komplekt (edaspidi: Kiirauhinnad): 

 

9. Õigust Auhinnale ei saa üle anda kolmandatele isikutele. Võidetud auhindu ei saa vahetada ühegi teise auhinna vastu ning auhinna väärtust ei maksta välja sularahas. 

 

10. Kampaanias osaleda ja registreeruda võivad kõik 18-aastased ja vanemad isikud, kelle alaline elukoht on Eesti Vabariigis. Alla 18-aastased võivad mängus osaleda ainult vanemate või eestkostjate kirjalikul nõusolekul.

 

11. Kampaanias ei saa osaleda Kliendi ja Korraldaja töötajad ega nende lähimad pereliikmed. Käesolevates Reeglites on lähimateks pereliikmeteks abikaasad, lapsed, kasulapsed, vennad, õed, vanemad, kasuvanemad. Töötaja käesolevate Reeglite mõistes on töölepingu alusel töötav isik ja tsiviilõigusliku lepingu alusel koostööd tegev isik. Kampaanias osaleja kinnitab seda registreerimisvormi täites, märkides, et on tutvunud Reeglitega. Kui selgub, et Kampaanias osales nimetatud ettevõtete töötaja või tema pereliige ja võitis auhinna, siis auhinda talle ei anta. 

 

12. Kampaanias osaleda soovivad isikud peavad Kampaaniaperioodi jooksul: 

 

12.1. ostma 3 (kolm) Reeglite punktis 6 nimetatud kampaaniatoodet Eesti Vabariigi territooriumil asuvast mis tahes kauplemispunktist.  

 

12.2. registreerima oma ostu kinnitava ja punktis 24 sätestatud nõuetele vastava dokumendi numbri veebilehel  www.magija.eu Kampaania registreerimisvormis ja hoidma alles ostutšeki, mida peetakse Kampaaniatoodete ostmise tõendina.  

 

13. Registreerimine veebilehel www.magija.eu on tasuta. Registreerimisvormile peab märkima vajalikud andmed ja registreerimist peetakse kehtivaks, kui täidetul vormil on: 

 

a) Osaleja nimi; 

b) Osaleja telefoninumber 

c) Kampaania perioodil ostu sooritamist kinnitava dokumendi number;  

d) e-posti aadress; 

e) ülaltoodud andmete kinnitamine, kui Osaleja klõpsab nupul “KEERUTA”. 

 

14. Auhindade loosimine toimub vastavalt Reeglite punktides 15–21 toodud üksikasjadele.  

 

15. Pärast edukat registreerumist www.magija.eu, ilmub veebilehele seda kinnitav teade. Kui registreerimine ebaõnnestub, teavitatakse Kampaanias osalejat sellest veebilehele ilmuva teatega ning ta saab andmeid parandada või proovida uuesti registreeruda, kuni registreerimine õnnestub ja Reeglite käesolevas punktis toodud kinnitusteade on saabunud. 

 

16. Pärast registreerimisvormi täitmist peab Kampaanias osaleja vajutama lingile “KEERUTA” ja keerutama õnneratast, kuhu on märgitud väljad Kiirauhindadega ja Peaauhind märkega “Registreeri ja võida”. 

 

17. Kui loositakse välja kiirauhind, on see Osaleja võit ja ekraanile ilmub teave selle kohta, kuidas kiirauhind võitjani toimetatakse. Kiirauhinna võitja ei jätka sama ostutšekiga Peaauhinna loosimisel osalemist, s.t. Kiirauhinna võitnud registreerimine tühistatakse. Kiirauhinna võitjad ei osale edaspidises Peaauhinna võitmise mängus.  

 

18. Kui loosiratas peatub väljal peaauhind, millel on märge “Registreeri ja võida”, kuvatakse eraldi väljal selgitus selle kohta, kuidas ja millal Peaauhinna võitja välja selgitatakse ja välja kuulutatakse ning Peaauhind kätte antakse.  

 

19. Peaauhinna võitjad selgitatakse välja loosi teel kõigi Kampaania perioodil tehtud registreeringute põhjal, välja arvatud kiirauhindu võitnud registreerimised, nagu on kirjeldatud reeglite punktis 17. Peaauhinna võitja kuulutatakse välja mängu kodulehel www.magija.eu 2. oktoobril 2023. aastal.  

 

20. Kampaanias osalejat teavitatakse koheselt Kiirauhinna võitmisest www.magija.eu, klõpsates lingil “KEERUTA”. Kõik Kiirauhindade võitjad kuulutatakse välja igal tööpäeval kuni kella 23.59-ni. veebilehel www.magija.eu. 

 

21. 2. oktoobril 2023. aastal loositakse välja Peaauhinna võitja ja kuulutatakse välja veebisaidil www.magija.eu 

 

22. Kampaanias osalemiseks oma andmeid esitades (registreerides) vastavalt käesolevate Reeglite nõuetele, võtab Kampaanias osaleja täieliku vastutuse õigete andmete ja täpse teabe esitamise eest, samuti vastutab kõigi andmete sisestamisel tehtud vigade eest. Korraldaja jätab endale õiguse mitte lubada osalejal Kampaanias osaleda või osaleja Kampaaniast eemaldada, kui on alust kahtlustada, et osaleja rikub seadust või Kampaania Reegleid ja tingimusi. 

 

23. Üks osaleja saab Kampaanias osaleda piiramatu arv kordi, ostes iga kord vähemalt 3 Kampaaniatoodet ja registreerides uut ostu kinnitava dokumendi. Ühte ostudokumenti saab registreerida ainult üks kord. 

 

24. Kampaania perioodil kauba ostmist kinnitav dokument (paber või digidokument, kui paberdokumenti ei trükitud) tuleb säilitada kuni Kampaania võitjate väljakuulutamiseni, võidu korral esitatakse selle dokumendi koopia Korraldajale või Tellijale auhinna kättesaamisel. Kui Osaleja seda ei tee, kaotab ta õiguse auhinnale. Kampaania perioodil ostu kinnitav dokument peab vastama järgmistele tingimustele:  

 

a) see on maksukviitung või tarbijale väljastatud arve; 

b) on tõeline, s.t. väljastatud kaupluse poolt, mille andmed on käesolevas dokumendis märgitud ja ei ole võltsitud ega valedokument; 

c) ei ole sellisel määral rikutud, et see seab kahtluse alla selle sisu või ehtsuse, eelkõige ei ole katki lõigatud, rebenenud, määrdunud või ebaselge niivõrd, et see raskendaks selle kontrollimist; 

d) kaupade nimekiri sisaldab sõna või sõnu, mis viitavad sellele, et osteti kolm Kampaaniatoodet; 

e) dokumendis märgitud kuupäev langeb Kampaania perioodi ja on sama või varasem kui Loteriil osalemiseks avalduse esitamise kuupäev.  

 

25. Kampaanias osalemisega kinnitavad osalejad, et nõustuvad käesolevate reeglitega ja et Kampaania korraldaja (andmetöötleja), Tellija (andmehaldur) ja nende poolt määratud isikud võivad Kampaania korraldamise eesmärgil töödelda nende andmeid auhindade võitjate väljaselgitamiseks, avalikustada need veebilehel www.magija.eu ja välja anda auhindu. Andmeid töödeldakse Kampaania läbiviimise, auhindade võitjate väljaselgitamise ja auhindade üleandmise nõuetekohaseks tagamiseks. 

 

26. Kampaanias osalejate poolt edastatud infot ja isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse kooskõlas Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu isikuandmete õiguskaitset käsitlevate seaduste nõuetega ning muude õigusaktide nõuetega mis reguleerivad isikuandmete kaitset. 

 

a) Registreeringu esitamisega või Kampaanias registreerumisega nõustub osaleja, et tema isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse kogu Kampaania kestuse jooksul ja 3 päeva pärast Kampaania kohta pretensioonide esitamise tähtaega. Isikuandmed kustutatakse andmete säilitamise tähtaja möödumisel. Vastuvõtmise ja üleandmise akte säilitatakse õigusaktides määratud tähtajani. 

b) Käesolevate Reeglitega edastatakse kõigile osalejatele järgmine teave: 

 Teie esitatud isikuandmeid töötleb OÜ Baltic Promotions, Punane 56, Tallinn, 13619, ettevõtte rg-kood 11142631 (edaspidi: Isikuandmete töötleja), järgides Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu isikuandmete õiguskaitset käsitlevates seadustes ning muudes käesolevate isikuandmete töötlemist ja kaitset reguleerivates õigusaktides sätestatud nõudeid (edaspidi: Isikuandmete kaitse õigusaktid), ja neid ei avaldata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhtudel, kui seda nõuavad Eesti Vabariigi ja/või Euroopa Liidu seadused.    

Teie isikuandmed (nimi, telefoninumber, e-posti aadress, auhinna võitmise korral auhinna üleandmise koha aadress) on esitatud vabatahtlikult ja neid saab kasutada ainult Kampaania korraldamise eesmärgil. Teie ees- ja perekonnanimi avalikustatakse veebilehel www.magija.eu Reeglites loetletud päevadel, juhul kui teid valitakse Kampaania võitjaks. 

Teil on järgmised õigused: teada saada (olla informeeritud) oma isikuandmete töötlemisest; saada teavet, millistest allikatest ja milliseid isikuandmeid on kogutud, mis eesmärgil neid töödeldakse, millistele andmesaajatele ja millise andmetöötlusperioodi jooksul andmed edastati; nõuda oma isikuandmete parandamist, kustutamist või oma isikuandmete töötlemise peatamist, kui andmeid töödeldakse rikkudes isikuandmete kaitse seadust, keelduda igal ajal Kampaania mängus osalemisest, muud Isikuandmete kaitse seaduses sätestatud õigused. 

Teavet isikuandmete kohta annab Kampaania korraldaja.  Isikuandmete kohta teabe taotlemisel on kohustuslik esitada Korraldajale isiklikult kirjalik avaldus (saabudes kohale Korraldaja kontorisse ja esitades isikut tõendava dokumendi) või Korraldaja e-posti aadressil estonia@sorbum.eu (allkirjastades avalduse kvalifitseeritud e-allkirjaga, kui Kampaanias osaleja esitab oma taotluse e-posti aadressilt, mis oli märgitud Kampaania registreeringus, pole avaldust vaja allkirjastada). Kampaanias osaleja isikusamasuse kahtluse korral on Korraldajal õigus paluda Kampaanias osalejalt isikusamasuse kinnitamiseks täiendavat teavet. 

c) Kampaanias osaleja võib pöörduda Kampaania Korraldaja poole, nõudes oma registreerimisandmete kustutamist Kampaanias. Isikuandmete kustutamise taotlemisel on kohustuslik esitada Korraldajale taotlus vastavalt reeglite punktis 18 (b) toodud korrale (vt lõik ülal). Isikuandmete töötleja kohustub kustutama Kampaanias osaleja esitatud andmed viie tööpäeva jooksul ning Kampaanias osaleja kaotab õiguse Kampaanias osaleda ja auhinda saada. 

d) Isikuandmete töötleja kohustub tagama isikuandmete turvalisuse, rakendama asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku kustutamise ja/või juhusliku muutmise, avalikustamise ja igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest. Isikuandmete töötleja töötajad kohustuvad mitte avaldama Kampaanias osalejate isikuandmeid. 

 

27. Kampaanias osalejate registreerimine ja Peaauhinna loosimine toimuvad Korraldaja ruumides: OÜ Baltic Promotions, Punane 56, Tallinn, 13619, registrikood 11142631.  

 

28. Loosimine toimub võitjate väljaselgitamiseks spetsiaalselt loodud valemiga. 

 

29. Võitjat saab täiendavalt teavitada võidust e-posti, telefonikõne või SMS-i teel Kampaanias registreeritud telefoninumbril/e-posti aadressil.  

 

30. Võitjate nimekiri avalikustatakse www.magija.eu kuni 23. oktoobrini 2023. aastal.  

 

31. Auhinnad antakse võitjatele välja Reeglites sätestatud korras. 

 

32. Juhtmevabade kõrvaklappide, tõukeratta ja kiivri komplektide kiirauhindu kaitseb Kampaania Tellija poolt volitatud osapool – Korraldaja OÜ Baltic Promotions, Punane 56, Tallinn, 13619, registrikood 11142631.  

 

33. Võidetud auhindade üleandmise osas võtab Korraldaja auhindade võitjatega ühendust e-posti teel, helistades või SMS-i teel Kampaanias registreeritud telefoninumbrile. 

 

34. Kiirauhinnad (juhtmevabad kõrvaklapid, tõukeratta ja kiivri komplektid) väljastatakse võitjatele Korraldaja kulul (Korraldaja tasub ainult auhinna saatmiskulud Eesti territooriumil, saates auhinna ainult üks kord, s.t. tasutakse ainult ühe kohaletoimetamise katse kulud) kasutades kullerteenuseid või muud kohaletoimetamise viisi Korraldaja poolt sätestatud korras. Auhinna võitja või tema volitatud isik peab auhinna kättesaamisel esitama isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart või juhiluba aga kui auhinnale tuleb järgi volitatud esindaja, siis ka seadusega kehtestatud korras kinnitatud volikirja). 

 

35. Kui auhinna võitja ei esita käesolevate reeglite punktis 24 nimetatud dokumente (ostutšekk) või kui andmed ei ühti auhinna võitja registreerimisandmetega, siis auhinda ei väljastata.  

 

36. Kui Kampaanias registreeritud ja loosiga võidetud ostutšeki number ei ole identne auhinna kättesaamisel esitatud ostutšeki koodinumbriga ja/või Kampaania Korraldajal tekib kahtlus pettuse suhtes, on Kampaania Korraldajal õigus auhinda võitjale mitte väljastada. 

 

37.Auhindu võivad võitjad kätte saada kuni 16. oktoobrini 2023. a. kella 16.00. Pärast 16. oktoobrit 2023. a. kella 16.00 auhindu välja ei anta.  

 

38. Kui Auhinna võitjad ei võta auhindu välja kuni 16. oktoobrini 2023 kella 16.00, kaotavad nad oma auhinna võitja staatuse ja auhinnad jäävad ilma igasuguse hüvitiseta Kampaania Tellija omandisse. Korraldaja ja Tellija ei vastuta auhindade kättetoimetamata jätmise eest, kui võitja on märkinud auhinna kättetoimetamiseks vale või ebatäpse aadressi, samuti juhul, kui võitjat ei ole kohaletoimetamise kohas võimalik leida või muudel põhjustel, välja arvatud juhul, kui auhinda ei toimetatud võitjale Korraldaja või Tellija süül. Auhinnad toimetatakse kohale ainult Eesti territooriumil. 

 

39. Üle 200 EUR väärtuses auhindade kättesaamisel allkirjastavad auhindade võitjad ja Kampaania Korraldaja, kes on volitatud pool, auhinna vastuvõtmis-üleandmisakti. Pärast auhinna kättesaamist ja vastuvõtmis-üleandmisakti allkirjastamist (või muul viisil Korraldajale auhinna kättesaamise kinnitamist), ei saa auhinna võitjad Kampaania Tellijale, Korraldajale või tema volitatud osapoolele esitada auhinna kohta pretensioone. 

 

40. Kampaania tellija ja Korraldaja ei vastuta auhinna võitjatele tekitatud võimalike kahjude eest, mis tulenevad auhinna kasutamisest. 

 

41. Auhinna kättesaamisega seotud lisakulud, mida käesolevates Reeglites ei täpsustata, nagu näiteks auhinnale ise järele tulemise / kullerilt saadetise mitte vastuvõtmise korral korduva kohaletoimetamise kulu, teistsugune Korraldajaga kokkulepitud kohaletoimetamise viis – sellise kohaletoimetamise kulud, telefonkõned ja muud täpsustamata kulud ei kuulu korvamisele. Auhinna võitmisega seotud üksikisiku tulumaksu tasub Tellija. Korraldaja ja Klient ei vastuta, kui auhind jääb välja andmata võitja süül või muul võitjast sõltuval põhjusel (näiteks võitjat ei leita auhinna kohaletoimetamise kohas, kuller ei saa võitjaga ühendust võtta, võitja ei tule auhinnale järgi määratud ajal, on märkinud vale aadressi / muu teave või mistahes muul juhul); sel juhul ei ole Korraldajal kohustust proovida auhinda võitjale uuesti üle anda/saata. Korduvalt võib Auhinna võitjale saata/väljastada Korraldaja valikul (st Korraldajal on õigus, kuid mitte kohustus auhind võitjale korduvalt kohale toimetada/väljastada) ja alles pärast seda, kui võitja tasub kõik kulud, mis Korraldajale on tekkinud seoses kordustarnega. Kui auhinda teist korda võitjale üle ei anta võitja süül või muul võitjast sõltuvatel põhjustel, siis auhinda võitjale ei väljastata. Korraldaja ja Tellija ei vastuta kullerite/kolmandate isikute poolt pakutavate auhindade kättetoimetamise teenuste kvaliteedi eest. Peaauhinnale korduva kohaletoimetamise tingimused ei kehti. 

 

42. Auhindu, mida ei ole väljastatud või mida võitjad ei ole välja võtnud / mida ei ole neile käesolevate reeglite kohaselt esitatud, uuesti välja ei loosita ja nende väärtust ei saa välja maksta sularahas ning Korraldaja tagastab need Tellijale. 

 

43. Tellija ja Korraldaja ei vastuta selle eest, kui Kampaanias osalejad ei täida käesolevate reeglite nõudeid. 

 

44. Korraldaja ja Tellija ei vastuta Kampaanias osalejate Kampaaniast taganemise, samuti auhindade väljaandmata jätmise eest, kui käesolevaid Reegleid ei järgita või kui Kampaanias osalejate esitatud teave on ebaõige või ebatäpne, või kui auhindade võitjatega ei olnud võimalik ühendust saada või auhinda pole võimalik üle anda Korraldajast ja tema volitatud isikust mitteolenevatel põhjustel või muudel Reeglites sätestatud juhtudel. 

 

45. Tellijal ja/või Korraldajal on õigus ühepoolselt lõpetada või peatada Kampaania ja mitte välja anda auhindu vääramatu jõu või muudel põhjustel. Tellijal ja/või Korraldajal on õigus ühepoolselt muuta Kampaania tingimusi ja Reegleid, peatada või lõpetada Kampaania. Kampaania peatamisest, lõpetamisest või Reeglite muutmisest teavitab Korraldaja veebilehel www.magija.eu 

 

46. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või kulgemisega, mida ei ole võimalik lahendada kontakti – estonia@sorbum.eu – poole pöördudes, tuleb esitada kirjalikult Kampaania Tellijale, aktsiaseltsile ŽEMAITIJOS PIENAS, ettevõtte kood 180240752 , aadress: Sedos tn 35, Telšiai, Leedu (kuni 16.10.2023 viitega “Magija – maagilisteks maitserännakuteks”. Kaebusesse tuleb märkida kõik asjaolud, põhjendused, lisama peab kaebust tõendavad dokumendid või nende nõuetekohaselt kinnitatud ärakirjad. 

 

47. Arvesse võetakse ainult kirjalikult (tähitud kirjaga saadetud, kulleriga või isiklikult kohale toimetatud) või elektrooniliste sidevahendite kaudu (e-postiga saadetud) esitatud kaebusi. Pärast 16. oktoobrit 2023 esitatud kaebusi ei arvestata. 

 

48. Tellija vaatab pretensioonid läbi ja esitab vastused 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest. Kui Tellija peab pretensioone põhjendatuks, märgib ta oma vastuses pretensiooni rahuldamise korra ja tähtajad. Kui taotleja ei ole vastusega rahul, saab ta oma õigusi ja õigustatud huve kaitsta vastavalt seadusele. 

 

49. Tellija, Korraldaja ja Kampaanias osalejate õigused ja kohustused, mis on seotud Kampaaniaga, on sätestatud ainult käesolevates Reeglites. 

 

50. Korraldaja hoiatab, et reklaammaterjalis toodud teave Kampaania kohta on üksnes informatiivne. 

 

51. Kogu teabe Kampaania kohta leiatewww.magija.eu või kirjutades estonia@sorbum.eu. 

This site is registered on wpml.org as a development site.