Noteikumi

 

”Maģiskiem garšas ceļojumiem” loterijas noteikumi 

 

Loterijas atļaujas numurs: 7823 

 

1. ”Maģiskiem garšas ceļojumiem” ir Latvijā notiekoša patērētāju akcija, kuru rīko AB “Žemaitijos pienas“, reģ. Nr. 180240752, juridiskā adrese: Sedos g. 35, LT87101 Telši, Lietuva pilnvarotais pārstāvis: SIA ” Sorbum LV”, Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV¬1046, vienotais reģistrācijas Nr. 40103605552, turpmāk tekstā – Loterijas Organizētājs. 

 

2. Loterija notiek visos Latvijas Republikas veikalos, kuro pieejama Magija produkcija.  

 

3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem nosaka Loterijas Organizētājs, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem. 

 

4. Loterijas norises sākums ir 2023.gada 1.septembra un beigu datums ir 2023.gada 2.oktobrim. 

 

4.1.  Periods, kurā iespējams nopirkt Loterijas preces un pieteikt savu dalību Loterijā ir no 2023.gada 1.septembra plkst.00.00 līdz 2023.gada 30.septembra plkst.23.59. Reģistrācija, kura tiek veikta pirms vai pēc iepriekš minētā perioda, tiek uzskatīta par nederīgu un nepiedalās balvu izlozēs.  

 

Nosaukums  EAN KODS 
Biezpiena sieriņš “Magija” ar vaniļu pārklāts ar šokolādi, 22,8% tauku, 45g  4770175046092 
Biezpiena sieriņš “Magija” ar kakao un šokolādes gabaliņiem pārklāts ar šokolādi, 23,3% trauku, 45g  4770299047463 
Biezpiena sieriņš “Magija” ar magonēm pārklāts ar šokolādi, 21,9% tauku, 45g  4770175046504 
Biezpiena sieriņš “Magija” ar želejas gabaliņiem pārklāts ar šokolādi, 22% tauku, 45g  4770299046756 
Biezpiena sieriņš “Magija” ar vaniļu pārklāts ar toffee garšas glazūru, 21,2% tauku, 45g  4770299393409 
Biezpiena sieriņš “Magija” ar melleņu pildījumu pārklāts ar šokolādi (Tallina), 20,4% tauku, 45g  4770299398350 
Biezpiena sieriņš “Magija” ar karameles pildījumu pārklāts ar toffee garšas glazūru (Ryga), 17,6% tauku, 45 g  4770299398374 
Biezpiena sieriņš “Magija” ar karamelizētiem kokosriekstiem, mandeļu riekstiem un aveņu pildījumu, apliets ar piena šokolādi, 24,1 % tauki. 40g  4770299400756 
Biezpiena sieriņš “Magija” ar cepumu garšas pildījumu, apliets ar piena
šokolādi, 21,6 % tauki 40g 
4770299400732 
Biezpiena sieriņš “Magija” ar zemes riekstiem un karameles pildījumu, apliets ar piena šokolādi, 27 % tauki. 40g  4770299400749 

 

5. Loterijas preces ir Magija produkcija, kas nopērkama Latvijas Republikas veikalos.  

 

6. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties var piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc šo noteikumu 4.punktā norādītā perioda, taču to iegāde un reģistrēšana pirms vai pēc šajos noteikumos norādītā termiņa nedod tiesības piedalīties Loterijā. 

 

7. Loterijas norises kārtība: Lai piedalītos Loterijā patērētājam jāiegādājas vismaz 3 (trīs) šo noteikumu 5.punktā norādītās “Magija” zīmola preces. Patērētājam jāsaglabā loterijas preces pirkuma čeks, kas tiek uzskatīti par loterijas preču pirkšanas apliecinājumu, un periodā no 2023.gada 1.septembra plkst.00.00 līdz 2023.gada 30.septembra plkst.23.59  un pirkuma čeks jāreģistrē www.magija.eu, aizpildot reģistrācijas veidlapu. 

 

7.1. Reģistrējot pirkuma čeku interneta vietnē www.magija.eu anketā Loterijas dalībniekam jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs un e-pasta adrese. Ja reģistrēšanās interneta vietnē www.magija.eu notiek veiksmīgi, ierīces monitorā tiek parādīts apstiprinošs paziņojums. Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā Loterijas dalībnieks par to tiek informēts, dodot iespēju labot datus līdz brīdim, kad reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Loterijas dalībnieks netiks reģistrēts dalībai Loterijā. 

 

7.2. Reģistrējoties Loterijai šo noteikumu 7.punktā un tā apakšpunktos norādītajā veidā, Loterijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par pareizas un patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, norādot anketā pieprasīto informāciju. 

 

7.3. Loterijas dalībniekam jāsaglabā Loterijas pirkuma čeks līdz 2023. gada 16.oktobrim, jo tas kalpo par Loterijas preces iegādes apliecinājumu un reģistrācijas identifikāciju, kā arī ir nosacījums balvas saņemšanai. 

 

8. Viens Loterijas dalībnieks var reģistrēties Loterijai var reģistrēt vairākus pirkuma čekus, tomēr vienas izlozes laikā var laimēt tikai vienu balvu.  

 

9. Kad dalībnieks piereģistrē savu pirkuma čeku, tas piedalās nākošajā izlozē pēc tā reģistrācijas, kas notiek tuvākajā datumā, kas minēts šo noteikumu 11.punktā.  

 

10. Laimestu fonds: 1 (viens) atmaksāts ceļojums uz Disnejlendu, Francijā ar kopējo vērtību 2500,00 euro, 12 (divpadsmit) komplekti Skrejritenis Oxelo Mf500 un ķivere ar kopējo vērtību 764,64 eur, 20 (divdesmit) bezvadu austiņas “Urban Vitamin” ar kopējo vērtību 601,40 eur. 

 

Produkta nosaukums  Daudzums  Kopsumma EUR, ieskaitot PVN 
Latvia Tours dāvanu karte ceļojumam uz Franciju  1  2500,00 
Skrejritenis Oxelo Mf500 un ķivere  12  764,64 
Bezvadu austiņas “Urban Vitamin”  20  601,40 
Kopā  33  3866,04 

 

Kopā 33 (balvas) balvas ar kopējo vērtību 3866,04 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit seši euro, 04 centi) ieskaitot PVN (pievienotās vērtības nodoklis). 

 

11. Tiek noteiktas 4 (četras) izlozes, kurās piedalās saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu, kā arī 7.punktu un tā apakšpunktiem saņemtās Loterijas preces pirkuma čeku reģistrācijas, un tieši:  

 

  • 1. izloze notiek 2023. gada 11.septembrī, kurā piedalās čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu un tā apakšpunktiem, no 2023. gada 1.septembra plkst.00:00 līdz 2023. gada 10.septembrim plkst.23:59, izlozējot 3 (trīs) komplektus ar skrejriteņiem Oxelo Mf500 un ķiverēm, 5 (piecas) bezvadu austiņas “Urban Vitamin”.  
  • 2. izloze notiek 2023. gada 18.septembrī, kurā piedalās čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu un tā apakšpunktiem, no 2023. gada 11.septembra plkst.00:00 līdz 2023. gada 17.septembrim plkst.23:59, izlozējot 3 (trīs) komplektus ar skrejriteņiem Oxelo Mf500 un ķiverēm, 5 (piecas) bezvadu austiņas “Urban Vitamin”.  
  • 3. izloze notiek 2023. gada 25.septembrī, kurā piedalās čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu un tā apakšpunktiem, no 2023. gada 18.septembra plkst.00:00 līdz 2023. gada 24.septembrim plkst.23:59, izlozējot 3 (trīs) komplektus ar skrejriteņiem Oxelo Mf500 un ķiverēm, 5 (piecas) bezvadu austiņas “Urban Vitamin”.  
  • 4. izloze notiek 2023. gada 2.oktobrī, kurā piedalās čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu un tā apakšpunktiem, no 2023. gada 25.septembra plkst.00:00 līdz 2023. gada 30.septembrim plkst.23:59, izlozējot 3 (trīs) komplektus ar skrejriteņiem Oxelo Mf500 un ķiverēm, 5 (piecas) bezvadu austiņas “Urban Vitamin”. Kā arī čeka numuru reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu un tā apakšpunktiem, no 2023. gada 1.septembra plkst.00:00 līdz 2023. gada 30.septembrim plkst.23:59, izlozējot 1 (vienu) Latvia Tours dāvanu karti ceļojumam uz Franciju 2500 EUR vērtībā.

 

12. Visas loterijas izlozes tiek rīkotas Loterijas Organizētāja telpās – SIA “Sorbum LV” birojā, pēc adreses: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, katras attiecīgās dienas plkst.11:00. 

 

12.1. Gadījumā, ja izlozētie laimētāji saskaņā ar šiem noteikumiem nav tiesīgi saņemt balvu (t.sk. laimētājs nespēj pierādīt savu dalību Loterijā vai nevar uzrādīt loterijas preces pirkuma čeku, tad izlozētā balva paliek Loterijas Organizētāja īpašumā un rīcībā, un Loterijas Organizētājs ir tiesīgs rīkoties ar to pēc saviem ieskaitiem, tai skaitā nodot to cita Loterijas Dalībnieka īpašumā pēc savas izvēles. 

 

13. Loterijas dalībnieku un pirkuma čeku reģistrāciju, kā arī izlozes norisi un tās veikšanu nodrošina Loterijas Organizētājs – SIA “Sorbum LV”, vienotais reģistrācijas Nr.40103605552, ar saviem vai apakšuzņēmēju spēkiem un resursiem.   

 

14. Informācija un personas dati, ko Loterijas dalībnieki iesniedz reģistrējoties dalībai Loterijā, tiek apkopoti, apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. 

 

15. Reģistrējoties Loterijai, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un, ka Loterijas Organizētājs un tā pilnvarotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu sniegtos personas datus balvu ieguvēju noteikšanai, to identifikācijai, publicēšanai interneta vietnē www.magija.eu, un laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju identifikāciju un balvu izsniegšanu. 

 

15.1. Iesniedzot vai reģistrējot savus personas datus dalībai Loterijā, Loterijas dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Loterijas laiku, kā arī pēc Loterijas noslēguma tiek saglabāti Loterijas Organizētāja datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem. 

 

16. Katras izlozes balvu ieguvēji tiek publicēti interneta vietnē www.magija.eu, līdz nākamās darba dienas, pēc izlozes dienas, beigām, bet 2023.gada 2.oktobrī izlozes balvu ieguvēji tiks publicēti līdz tās pašas dienas beigām. 

 

17. Visi balvu ieguvēji jeb pilns uzvarētāju saraksts tiek publicēts interneta vietnē www.magija.eu, līdz 2023.gada 2.oktobra dienas beigām. 

 

18. Balvas tiek uzglabātas pie Loterijas Organizētāja – SIA “Sorbum LV”, birojā pēc adreses: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV1046.  

 

19. Laimētājs varēs saņemt balvu ar Omniva starpniecību. Lai saņemtu balvu ir jānosūta laimējušā čeka kopija pilnā izmērā uz epasta adresi: loterijas@sorbum.eu ar norādi Magija loterija. Klāt ir jāpievieno informācija par piegādes adresi uz kuru nosūtīt balvu, kā arī tālruņa numuru uz kuru sūtīt paziņojumu  par balvas piegādi.  Vairāk informācijas rakstot uz epastuloterijas@sorbum.eu vai zvanot uz +37125133909 

 

20. Lai vienotos par laimēto balvu izsniegšanu, SIA “Sorbum LV” izlozes dienā, pēc izlozes sazinās ar balvu ieguvējiem, rakstot uz anketā norādīto e-pasta adresi, nosūtot īsziņu vai piezvanot uz norādīto tālruņa numuru. 

 

21. Ja balvas ieguvējs nevar uzrādīt laimējošo pirkuma čeku, laimējošā pirkuma čekā esošā informācija nesakrīt ar reģistrācijā Loterijai norādīto informāciju, Loterijas Organizētājs vai tā pilnvarotā persona ir tiesīgs balvu neizsniegt. 

 

21.1. Ja Loterijā reģistrētais un izlozē laimējušais Loterijas preces pirkuma čeka numurs nav identisks norādītajam Loterijas preces pirkuma čekam saņemot, tai skaitā, simbolu kombinācija un secība precīzi neatbilst, Loterijas pirkuma čeks nesatur tieši tos pašus simbolus, tam pievienoti papildu simboli vai kādi no simboliem aizvietoti ar līdzīgiem, vai Loterijas Organizētājam rodas aizdomas par krāpšanas mēģinājumu, Loterijas Organizētājs ir tiesīgs balvas ieguvējam balvu neizsniegt. 

 

22. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (eID)) un loterijas preces pirkuma čeku.  

 

23.  Loterijas Organizētājs nodrošina, ka laimētās balvas to ieguvēji varēs personiski un/vai ar kurjerpakalpojuma Omniva starpniecību saņemt līdz 2023.gada 16.oktobrim, šo noteikumu 18.punktā norādītā adresē – SIA “Sorbum LV”, birojā pēc adreses: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga. 

 

23.1. Ja balvu ieguvēji šo noteikumu 23.punktā norādītajā termiņā nav ieradušies pēc balvām, balvu ieguvēji zaudē savu balvu ieguvēja statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Loterijas Organizētāja īpašumā, tai skaitā balvu ieguvējiem šādā gadījumā nav tiesības pretendēt uz balvas vērtības atlīdzināšanu naudā. 

 

24. Loterijas Organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu. 

 

25. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai tās vērtības samaksa skaidrā naudā nav iespējama. 

 

26. Ar dalību izlozē vai balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi, datu pārraides izmaksas vai telefona sarunu izmaksas, balvu ieguvējiem un loterijas dalībniekiem netiek atlīdzināti. 

 

27. Loterijas Organizētājs nav atbildīgs, ja Loterijas dalībnieki neievēro šos noteikumus. 

 

28. Loterijas Organizētājs neuzņemas atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvu neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar balvu ieguvējiem nav izdevies sazināties no Loterijas Organizētāja neatkarīgu iemeslu dēļ. 

 

29. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi ir jānosūta rakstiski Loterijas Organizētājam – SIA “Sorbum LV”, birojā pēc adreses: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, latvijā, LV-1046 vai elektroniski uz loterijas@sorbum.eu (elektroniski parakstītas ar drošu elektonisko parakstu un satur laika zīmogu) līdz 2023.gada 16.oktobrim, ar norādi “Maģiskiem garšas ceļojumiem” loterija, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, kā arī pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.  

 

29.1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2023.gada 16.oktobra, netiks izskatītas un neradīs pusēm jebkādas juridiskas sekas. 

 

29.2. Loterijas Organizētājs izskata saņemto pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tās saņemšanas. Ja Loterijas Organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņu. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina Loterijas Organizētāja sniegtā atbilde, persona var aizsargāt savas tiesības Latvijas Republikas likumdošanas normās noteiktā kārtībā. 

 

29.3. Datums pasta zīmogā uz aploksnes nosūtītajām pretenzijām ir uzskatāms par pierādījumu pretenzijas iesniegšanas termiņa noteikšanai, bet elektroniski nosūtītajām pretenzijām termiņš tiek noteikts pēc pretenzijas saņemšanas datuma Loterijas Organizētāja norādītajā e-pasta adresē.  

 

29.4. Visās pretenzijās to iesniedzējam ir jānorāda Loterijas dalībnieka vārds, uzvārds un precīza adrese. 

 

30. Loterijas Organizētāja, tā pilnvaroto personu un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos noteikumos. 

 

30.1. Loterijas Organizētājs paziņo un brīdina, ka reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs. 

 

31. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātu šo noteikumu redakciju ir iespējams iepazīties interneta vietnē www.magija.eu, zvanot uz tālruni +371 25133909 (darba dienās un darba laikā no plkst. 9:00 – 16:00) vai rakstot loterijas@sorbum.eu 

This site is registered on wpml.org as a development site.