Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

A ŽEMAITIJOS PIENAS, RT (a továbbiakban: ŽEMAITIJOS PIENAS vagy a Társaság) felelősségteljesen  áll   az Ön személyes adatainak védelméhez, ezért minden eszközzel arra törekszik, hogy az Ön jogait a személyes adatok feldolgozása szintjén biztosítsa. Az érintettek – termékeink felhasználói, partnereink és mások – ránk bízzák személyes adataikat, és mi felelősek vagyunk azért, hogy minden nap   úgy dolgozzunk ,hogy a  bizalmuk megalapozott legyen.

A Társaság adatvédelmi irányelve:

 • meghatározza a Társaság kötelezettségét és felelősségét a személyes adatok védelmében és tiszteletben tartásában; • elmagyarázza, hogy a Társaság hogyan gyűjti, használja és tárolja (dolgozza fel) a személyes adatokat;                                                                                                                                                   • tájékoztatja az érintetteket arról, hogyan kezelik személyes adataikat és milyen jogai vannak minden egyes érintettnek.

Az érintettek személyes adatainak feldolgozása során betartjuk a Litván Köztársaságnak a személyes adatok jogi védelméről szóló törvényét, a Litván Köztársaság elektronikus hírközléséről szóló törvényét és más, a személyes adatok védelmét szabályozó közvetlenül alkalmazandó jogi aktust. valamint az illetékes hatóságok utasításait.

Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait?                                                                                                  Az  adatokat igy  gyűjtjük:

 • vannak , amelyeket Ön ad át, pl.amikor kommunikál vagy jogi kapcsolatban áll Társaságunkkal, például termékek vagy szolgáltatások vásárlásakor, amikor feliratkozik a  hírlevelekre, részt vesz a Társaság által szervezett marketing kampányokban / játékokban, vagy   a termék minőségével vagy információival kapcsolatban kapcsolatba lép velünk  ;
 • vannak, amik akkor keletkeznek, amikor weboldalunkat, közösségi hálózati fiókjainkat használja;
 •  vannak, amelyeket más forrásokból, például más szolgáltatóktól vagy nyilvánosan elérhető nyilvántartásoktól kapunk.

Ön nem köteles  személyes adatait megadni a ŽEMAIITJOS PIENAS számára,  ám ha úgy dönt, hogy nem teszi ezt  meg,  úgy  előfordulhat, hogy nem tudunk Önnek termékeket és / vagy szolgáltatásokat eladni.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

A következő kategóriákba tartozó adatokat gyűjtjük:

 • alapvető információk, például : név, vezetéknév, személyi azonosító szám, születési dátum, cím, személyazonosító okmány adatai, elérhetőségek;
 • a termékek és / vagy a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos adatok, mint például a termék megrendelésének részletei, számlázás, fizetési adatok, információ a személyes adatok közvetlen marketing célú feldolgozásához való hozzájárulásról és a  beleegyezés hiányáról, valamint harmadik feleknek történő átadásáról, elérhetőségek és az információkhoz kapcsolódó nyilvántartások;
 • a szolgáltatások használatával kapcsolatos egyéb adatok, például a sütik és a webböngészéssel kapcsolatos hasonló technológiák segítségével gyűjtött adatok stb. ;
 • a személyzet, a vendégek és a helyiségek biztonsága érdekében videomegfigyelő berendezésünk által rögzített videoadatok,  a  Cégünk telephelyén és / vagy helyiségeiben tett látogatása során ;
 • telefonbeszélgetések nyilvántartása, amikor felhívja a ŽEMAITIJOS PIENAS minőségi vonalat;
 • egyéb, az Ön beleegyezésével összegyűjtött adatok, amelyeket részletesen meghatározunk az Ön beleegyezésének kérésekor.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

A ŽEMAITIJOS PIENAS csak a személyes adatok védelmét szabályozó jogszabályokban meghatározott törvények alapján gyűjti és kezeli az Ön személyes adatait – annak érdekében, hogy megegyezzen és / vagy teljesítse az Önnel- az Ön beleegyezésével- kötött megállapodást   amikor a ŽEMAITIJOS PIENAS-t   az idevonatkozó jogi aktusok kötelezik a személyes adatok feldolgozására , és amikor a személyes adatokat a ŽEMAITIJOS PIENAS jogos érdeke érdekében kell feldolgozni (csak akkor, ha az érintett érdekei nem fontosabbak).

A ŽEMAITIJOS PIENAS a személyes adatokat a következő célokból dolgozza fel:

Adásvételi, szolgáltatási megállapodások megkötése és végrehajtása; az ügyfelek és az elszámolások könyvelése a megkötött megállapodások alapján; a hitelező érdekeinek védelme és az anyagi veszteségek megelőzése; ügyféladósság-behajtás. Olyan személyes adatokat dolgozunk fel, amelyek szükségesek az ügyfelek szolgáltatásainak megfelelő biztosításához – a személy megfelelő azonosítása érdekében, a megrendelések megfelelő azonosításához, elfogadásához és teljesítéséhez, az ügyfélszolgálat teljesítéséhez, a különféle hibák és incidensek azonosításához és kiküszöböléséhez, számlák kiállításához a berendezésekért és / vagy szolgáltatásokért, jóváírásért ellenőrzés, adósság behajtás, panaszok kezelése  ,stb.

Direkt marketing.

 • A videomegfigyelés területére belépő személyzet, vendégek és más személyek védelmének biztosítása (vagyonvédelem). A videomegfigyelés területére belépő munkatársaink, ügyfeleink és más személyek videó adatait feldolgozzuk, hogy biztosítsuk életük  és vagyonuk biztonságát.
 • Szerződések megkötése és teljesítése; termékminőség-biztosítás; a Társaság jogainak és jogos érdekeinek védelme; bizonyítékok gyűjtése (minőségi vonalas telefonbeszélgetések rögzítésével). Telefonos beszélgetéseit amikor felhívja a ŽEMAITIJOS PIENAS minőségi vonalát, valamint a beszélgetések során megadott adatokat   rögzitjük, hogy biztosítani tudjuk az eladott termékek minőségét, valamint bizonyítékokat gyűjtsünk panaszai kivizsgálásához. Ezenkívül kezeljük a Társaságnak küldött e-maileket vagy egyéb leveleket, az azok során megadott adatokat is, hogy megállapodásokat köthessünk Önnel termékeink minőségének biztosítása érdekében.
 •  Egyéb célok, amelyek érdekében a ŽEMAITIJOS PIENAS-nak joga van az Ön  személyes adatainak feldolgozásához, amikor Ön beleegyezését adja,  hogy az adatokat a ŽEMAITIJOS PIENAS jogos érdeke miatt   feldolgozza, vagy amikor a ŽEMAITIJOS PIENAS-t a vonatkozó jogszabályok kötelezik az  adatkezelésre. A személyes adatokat más célból is feldolgozhatjuk, ha megszereztük az érintett hozzájárulását, vagy jogunk van az adatok jogos érdek alapján történő feldolgozásához.

Hogyan védjük az  Ön adatait?

A ŽEMAITIJOS PIENAS folyamatosan arra törekszik, hogy fenntartsa és egyúttal javítsa a szervezeti és technikai biztonsági intézkedéseket az Ön személyes adatai integritásának és titkosságának védelmében.A ŽEMAITIJOS PIENAS biztonsági tevékenységei magukban foglalják a személyzet, az információk, az informatikai infrastruktúra, a belső és nyilvános hálózatok, valamint az irodaházak és a műszaki berendezések védelmét.

Kinek adjuk át az adatait?

 • Adatfeldolgozóknak (alvállalkozók), akik szolgáltatásokat nyújtanak számunkra (elvégzik a munkákat) és a ŽEMAITIJOS PIENAS, mint adatkezelő megbízásából dolgozzák fel az Ön adatait. Az adatkezelőknek a személyes adatok feldolgozásához csak az előírásainknak megfelelően van joguk, és csak a szerződésben rögzített kötelezettségek megfelelő teljesítéséhez szükséges mértékben. Alvállalkozókon keresztül megteszünk minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy adatkezelőink megfelelő szervezeti és műszaki biztonsági intézkedéseket hajtsanak végre, és a személyes adatok titkosságát megőrizzék.                                                           • Más ,harmadik félnek az Ön beleegyezésével, amelyet egy kontrét esetre megkérünk Öntől .

Az Ön adatait  megadhatjuk  még :

 • Válaszként bíróság vagy hatóság kikérésére, csak az alkalmazandó jogszabályok vagy bírósági végzés / igazolás megfelelő végrehajtásához szükséges mértékben.

Meddig őrizzük az Ön adatait?

Az Ön személyes adatait csak addig tároljuk, amíg azt az adatfeldolgozás célja megköveteli, vagy a törvény előírja, amennyiben ezek hosszabb megőrzési időt írnak elő.

Arra törekszünk, hogy ne tároljunk elavult vagy felesleges információt és biztosítsuk, hogy a személyes adatok és egyéb információk naprakészek és helyesek legyenek.

Milyen jogai vannak Önnek?

Önnek joga van:

 • a ŽEMAITIJOS PIENAS-hoz azzal a kéréssel fordulni, hogy adjon tájékoztatást a ŽEMAITIJOS PIENAS által kezelt személyes adatairól;
 • a ŽEMAITIJOS PIENAS-hoz fordulni , kérni személyes adatainak helyesbítését és / vagy az ilyen személyes adatok feldolgozásának felfüggesztését, kivéve a tárolást – amennyiben megismerkedik a személyes adatokkal, úgy találja, hogy az adatok helytelenek, hiányosak vagy pontatlanok;
 • a személyes adatok megsemmisítésére vagy az ilyen személyes adatok feldolgozásának felfüggesztésére irányuló kéréssel fordulni a ŽEMAITIJOS PIENAS-hoz, kivéve a tárolást – amennyiben megismeri személyes adatait, megállapítja, hogy a személyes adatokat jogellenesen vagy hűtlen módon kezelik;
 • a személyes adatainak feldolgozásához nem járulni hozzá, akkor ha ezeket az adatokat közvetlen marketing céljából kezelik   vagy kivánják feldolgozni ,vagy akár  a ŽEMAITIJOS PIENAS vagy egy harmadik fél, -akinek személyes adatokat szolgáltatnak -jogos érdeke folytán.

Ha aggódik a ŽEMAITIJOS PIENAS olyan cselekményei / mulasztásai miatt, amelyek megsérthetik ezen adatvédelmi irányelvek vagy a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok követelményeit, akkor írásban fordulhat a ŽEMAITIJOS PIENAS-hoz a következő úton: (i) kérelem vagy utasítás benyújtásával közvetlenül vagy ajánlott levélben a Sedos g. 35, Telšiai LT-87101  cimen ; vagy (ii) az ilyen kérelem vagy utasítás elküldésével az info@zpienas.lt e-mail címre az Ön által korábban megadott e-mail címről.

SÜTI ( Cookie )POLITIKA

A sütik vagy hasonló technológiák segítségével elemezzük a trendeket, kezeljük a webhelyet, nyomon követjük a felhasználói szokásokat, az egész webhelyen végzett tevékenységeket, és más információkat gyűjtünk a felhasználóinkról.

Mik azok a sütik, és miért használják?

A  süti (cookie) egy kis szöveges fájl, amelyet egy webhely elment az Ön számítógépére vagy mobileszközére, amikor meglátogatja. A sütik a webböngésző fájlkönyvtárában (pl. Internet Explorer, Firefox) vannak tárolva, a weboldal látogatójának eszközén található merevlemezen. Lehetővé teszi, hogy webhelye egy ideig “emlékezzen” a műveleteire és beállításaira (például a regisztráció neve, a nyelv, a betűméret és az egyéb megjelenítési lehetőségek), anélkül, hogy minden egyes alkalommal meg kellene adnia azokat, amikor meglátogatja a webhelyet vagy böngészi annak különféle oldalait. A sütik nem jelentenek semmilyen veszélyt a weboldal látogatójának számítógépére.

Hogyan használjuk a sütiket?

Az információkat rögzítjük, hogy lehetőségünk legyen :

 • személyre szabott tartalmak és hirdetések átadására; • a weboldal forgalmának és a látogatók viselkedésének pontosabb kiszámítására a portálon; • lehetővé teszi, hogy a webböngésző bezárása után kapcsolatban maradjon a könyvtárral, amikor  a keresőt már bezárták;

Ezenkívül az oldalunkon található videók egy része  sütiket (cookie)  használ, hogy anonim statisztikai adatokat  szolgáltasson arról, hogyan találta meg az oldalt, és milyen videókat nézett meg.

A weboldal működéséhez nem szükséges engedélyezni ezeknek a sütiknek a használatát, de ez megkönnyíti a böngészést az Ön számára. Törölheti vagy letilthatja a cookie-kat, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal egyes funkciói nem a kívánt módon működnek.

A sütikkel kapcsolatos információkat nem használjuk fel az Ön azonosítására, és mi teljes mértékben ellenőrizzük az adatokat, amelyeket a weboldal használatával kapcsolatban gyűjtünk. Ezeket a sütiket a fentieken kívül más , a fent leirt célokra sem használjuk.

Milyen sütiket használnak ezen a weboldalon?

A weboldal funkcionalitásának javítása és a használat megkönnyítése érdekében a következő sütiket használják a weboldalakon:

A süti (cookie) megnevezése Cél Megőrzési időtartam
qtrans_front_language A cookie a felhasználó által kiválasztott webhely emlékezetére szolgál. 1 év
_ga A Google Analytics segítségével nyomon követjük a webhely forgalmát. A látogató azonosítására szolgál. 2 év
 _gat A Google Analytics segítségével nyomon követjük a webhely forgalmát. A terhelési sebesség beállítására szolgál 1 perc
_gid A Google Analytics segítségével nyomon követjük a webhely forgalmát. A látogató azonosítására szolgál. 24 óra

Hogyan lehet ellenőrizni a sütiket?

Ha kívánja, ellenőrizheti és / vagy törölheti a sütiket. További információ az  aboutcookies.org oldalon érhető el. Törölheti az összes számítógépén lévő sütit, és beállíthatja a legtöbb böngészőt, hogy megakadályozza a sütik tárolását az eszközén. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy manuálisan módosítania kell néhány beállítást minden alkalommal, amikor meglátogatja a webhelyet, és előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások és funkciók nem működnek.

A sütiket átláthatóan és felelősségteljesen használjuk. A böngészőben bármikor megtekintheti, hogy mely sütiket rögzítjük. Ezenkívül bármikor visszavonhatja hozzájárulását a sütik használatához a beállítások módosításával és a tárolt sütik törlésével.

A sütik beállításáról és a kapcsolódó változásokról a legnépszerűbb böngészőkben itt talál információt:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US

Az AB“ ŽEMAITIJOS PIENAS“ arra figyelmeztet, hogy a beállítások módosítása mindig csak erre az egy böngészőre érvényes. Ha a látogató több böngészőt használ, akkor az egyes böngészők beállításait külön-külön kell megváltoztatnia. Ezenkívül a látogató bármikor törölheti a sütiket a multimédiás memóriából. További információkat böngésző vagy operációs rendszer segítségével nyújtunk.

HÍRLEVÉL ADATVÉDELMI POLITIKA

A hírlevél adatvédelmi irányelveiből részletesebben megtudhatja, hogy milyen információkat gyűjtünk Önről hírlevelek útján, mit csinálunk vele és kinek adjuk tovább.

Az Ön személyes adatkezelője a  „ŽEMAITIJOS PIENAS“ Részvénytársaság , kód: 180240752, Sedos str. 35., Telšiai.

Az összegyűjtött információk és azok felhasználása:

Az  Ön  email címe segítségével hírleveleket küldünk a ŽEMAITIJOS PIENAS újdonságairól, termékekről, ajánlatokról, szervezett eseményekről , stb..

Miután elküldtük  hírlevelünket, statisztikai információkat gyűjtünk arról is, hogy megnyitotta-e az  e-mailt , amelyben  a hírlevelet küldtük. Különleges technológiát használunk, amelyet “jelzőfényeknek” nevezünk. Ezek   egy pontból álló kisképek. Az e-mailbe   vagy a hirlevél szövegébe beillesztünk egy linket rájuk. A hírlevél megnyitásakor a link aktiválódik, és rögzítjük, hogy a kép kinyílt és mikor nyilt ki. Így felismerjük, hogy elolvasta a hírlevelet.

Információ átadás:

Hogy a  hírleveleket  elküldjük Önnek  és ezt a lehető leghatékonyabban végezzük el    megfelelő informatikai eszközöket használunk. Időnként szükség lehet speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek segítségére is ezen informatikai eszközök megfelelő működésének biztosításához. Ennek eredményeként adatait megtekintheti a hírlevél-kezelő rendszer szolgáltatója, a reklámkampányok tervezési és fejlesztési szolgáltatói, a weboldal keresőoptimalizálási szolgáltatói, a weboldal programozási szolgáltatói.

A ŽEMAITIJOS PIENAS munkatársai is láthatják az Ön adatait, akik felelősek a hírlevelek küldésének megszervezéséért, de hangsúlyozzuk, hogy az adatait mindig biztonságban tartjuk, és megköveteljük, hogy minden partnerünk és szolgáltatónk biztosítsa ezt.

Az adatok tárolásának ideje:

Az Ön e-mail címét és a kapcsolódó statisztikát 2 évig tároljuk attól a pillanattól kezdve, hogy Ön legutoljára  megnyitotta a hírlevelet. Ha nem nyitotta meg a hírleveleket, akkor 2 évig tároljuk az adatokat azután, hogy  Ön  megadta nekünk az  e-mail címet.

Ha a hírlevél kézhezvétele után úgy dönt, hogy a jövőben nem kívánja tovább kapni azokat, úgy megnyomhatja az e-mailben található “leiratkozás” linket. Bármikor értesíthet bennünket , ha leiratkozik a hírlevélről e-mailben email info@zpienas.lt

Leiratkozhat a hírlevelek fogadásáról:

Válaszok a kérdéseire

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos bármely kérést vagy utasítást írásban kell benyújtania nekünk a következő módok egyikével: (i) az ilyen kérés vagy utasítás kézbesítésével közvetlenül vagy ajánlott levélben a Sedos str. 35., Telšiai, LT-87101 cimre ; vagy (ii) az ilyen kérés vagy utasítás elküldésével az info@zpienas.lt e-mail címre az Ön által korábban megadott e-mail címről.

Az ilyen kérés vagy utasítás beérkezését követően választ adunk, és végrehajtjuk vagy elutasítjuk a kérelemben meghatározott műveletek végrehajtását. A választ írásban kapja meg.

Amennyiben  a „ŽEMAITIJOS PIENAS“-szal kapcsolatos probléma nem oldható meg, akkor joga van az Állami Adatvédelmi Felügyelőséghez fordulni, amelynek címe: A. Juozapavičiaus str. 6 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, fax. (8 5) 261 9494, el. E-mail: ada@ada.lt, amely a személyes adatok védelmét szabályozó jogi aktusok felügyeletéért és ellenőrzéséért felel.