Polityka prywatności

ŽEMAITIJOS PIENAS, AB (dalej – ŽEMAITIJOS PIENAS lub Spółka) poważnie traktuje ochronę Twoich danych osobowych, dlatego wszelkimi sposobami dąży do zagwarantowania Twoich praw na poziomie przetworzenia Twoich danych osobowych. Podmioty danych – konsumenci naszej produkcji, partnerzy oraz inne osoby, które powierzyły nam swoje informacje osobowe i jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby codziennie pracować w taki sposób, aby spełnić ich zaufanie.

Niniejsza polityka prywatności Spółki:

 • określa zobowiązanie i odpowiedzialność Spółki dążąc do ochrony i poszanowania prywatności osoby;
 • informuje, jak Spółka gromadzi, wykorzystuje i chroni (przetwarza) dane osobowe;
 • informuje podmioty danych o tym, w jaki sposób są przetwarzane ich dane osobowe i jakie prawa przysługują każdemu podmiotowi danych.

Przetwarzając dane osobowe podmiotów przestrzegamy wymagania przewidziane w Ustawie Republiki Litewskiej o ochronie prawnej danych osobowych, Ustawie Republiki Litewskiej o łączności elektronicznej i innych, mających bezpośrednie zastosowanie, aktach prawnych, dotyczących ochrony danych osobowych, także instytucji właściwych.

Jak gromadzimy Twoje dane osobowe?
Gromadzimy dane:

 • które Ty podajesz, np., gdy kontaktujesz się lub posiadasz stosunki prawne z naszą Spółką, na przykład, nabywasz produkcję lub usługi, prenumerujesz biuletyny, uczestniczysz w organizowanych przez Spółkę akcjach marketingowych/zabawach lub zwracasz się do nas w sprawie jakości produktów lub udostępnienia informacji;
 • które są generowane, gdy korzystasz z naszej strony internetowej, kont w sieciach społecznościowych…;
 • które otrzymujemy z innych źródeł, na przykład, od innych dostawców usług lub w publicznie dostępnych rejestrach.
  Nie musisz podawać swoje dane osobowe spółce ŽEMAIITJOS PIENAS, więc, jeżeli tak postanowisz, być może, że nie będziemy mogli sprzedać Ci produkcji i (lub) usług.

Jakie Twoje dane osobowe gromadzimy?

Gromadzimy dane, należące do następujących kategorii:

 • podstawowe informacje, na przykład, imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, data urodzenia, adres, dane dokumentu poświadczającego tożsamość, dane kontaktowe;
 • dane, związane z dostawą produkcji i (lub) świadczeniem usług, na przykład, szczegóły zamówienia produkcji, wystawienie faktur, szczegóły płatności, informacja dotycząca zgody lub niezgody na przetworzenie danych osobowych bezpośrednio w celach marketingowych i udostępnienia osobom trzecim, dane kontaktowe oraz wpisy dotyczące;
 • inne dane o wykorzystaniu usług, na przykład, dane zgromadzone za pomocą plików cookies i podobnych technologii, związanych z przeglądaniem stron internetowych i pod.;
 • dane obrazowe, które rejestrują nasze urządzenia przeznaczone do monitorowania obrazu, gdy jesteś na terenie i (lub) w pomieszczeniach naszej Spółki, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa personelu, gości oraz pomieszczeń;
 • nagrania rozmów telefonicznych, gdy dzwonisz pod numer telefonu linii jakości ŽEMAITIJOS PIENAS;
 • inne dane, które są gromadzone na podstawie Twojej zgody i które zostają określono bardziej szczegółowo wówczas, gdy potrzebujemy Twojej zgody.

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

ŽEMAITIJOS PIENAS gromadzi oraz nadal przetwarza twoje dane osobowe tylko w oparciu o uzasadnione podstawy określone w aktach prawnych dotyczących ochrony danych – dążąc do zawarcia i (lub) realizacji zawartej z Tobą umowy, na podstawie Twojej zgody, gdy do przetworzenia danych spółkę ŽEMAITIJOS PIENAS zobowiązują odpowiednie akty prawne oraz gdy dane osobowe należy przetwarzać ze względu na interes prawny ŽEMAITIJOS PIENAS (tylko wówczas, jeżeli interesy podmiotu danych nie są ważniejsze).

ŽEMAITIJOS PIENAS przetwarza dane w następujących celach:

 • Zawarcie i realizacja Umów kupna-sprzedaży, o świadczenie usług; ewidencja klientów oraz rozliczeń na podstawie zawartych umów; ochrona interesów wierzycieli oraz prewencja strat materialnych; odzyskiwanie wierzytelności klientów. Przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne do zapewnienia właściwego świadczenia usług naszym klientom – dążąc do właściwego ustalenia tożsamości osoby, przyjęcia i realizacji zleceń, realizacji obsługi klientów, ustalenia oraz usunięcia różnorodnych awarii i incydentów, wystawienia faktur z tytułu sprzętu i (lub) usług, sprawowania nadzoru nad kredytami, odzyskania wierzytelności, rozpatrywania skarg i pod.
 • Marketing bezpośredni.
 • Zapewnienie monitorowania personelu, gości i innych osób, które trafiły w pole obserwacji, także zapewnienie ochrony mienia (monitorowanie obrazu). Przetwarzamy dane obrazowe swojego personelu i klientów oraz innych osób, które trafiły w pole obserwacji, dążąc do zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz mienia.
 • Zawarcie i realizacja umów; zapewnienie jakości produkcji; Ochrona i obrona praw i interesów prawnych Spółki; gromadzenie dowodów (przy nagrywaniu rozmów telefonicznych na linii jakości). Przetwarzamy twoje rozmowy telefoniczne, gdy dzwonisz pod numer linii jakości ŽEMAITIJOS PIENAS, nagrania i podane w rozmowie telefonicznej dane, abyśmy mogli zapewnić jakość sprzedawanych produktów, także zebrać dowody w celu rozpatrywania Twoich skarg. Także przetwarzamy Twoje kierowane do Spółki wiadomości elektroniczne lub inną korespondencję, podane w niej dane, abyśmy mogli zawrzeć z Tobą umowy, zapewnić jakość produkowanej produkcji.
 • Inne cele, w jakich spółce ŽEMAITIJOS PIENAS przysługuje prawo do przetworzenia Twoich danych osobowych, gdy udzielasz na to swoją zgodę, gdy istnieje potrzeba przetworzenia danych ze względu na prawny interes spółki ŽEMAITIJOS PIENAS, albo gdy do przetworzenia danych spółkę ŽEMAITIJOS PIENAS zobowiązują odpowiednie akty prawne. Możemy przetwarzać dane osobowe też w innym celu, jeżeli otrzymaliśmy na to zgodę podmiotu danych albo przysługuje nam prawo do przetworzenia danych w oparciu o interes prawny.

Jak przechowujemy Twoje dane?

ŽEMAITIJOS PIENAS stale dąży do zachowania oraz tym samym do doskonalenia środków organizacyjnych i technicznych zapewniających bezpieczeństwo, przeznaczonych do ochrony jednolitości i poufności Twoich danych osobowych. ŽEMAITIJOS PIENAS zapewniając bezpieczeństwo, między innymi, obejmuje ochronę personelu, informacji, infrastruktury IT, sieci wewnętrznych i publicznych, także budynków biurowych i wyposażenia technicznego.

Komu udostępniamy Twoje dane?

 •  Przetwarzającym (podwykonawcom) dane, którzy świadczą nam usługi (wykonują roboty) i przetwarzają Twoje dane w imieniu ŽEMAITIJOS PIENAS, jako administrator danych. Administratorowi danych przysługuje prawo do przetworzenia danych osobowych tylko zgodnie z naszym zleceniem i tylko w takiej objętości, jaka jest niezbędna w celu właściwego wykonania przewidzianych w umowie zobowiązań. Zatrudniając podwykonawców podejmujemy się wszystkich niezbędnych środków dążąc do zapewnienia, aby także nasi administratorzy danych zrealizowali właściwe środki organizacyjne i techniczne, zapewniające bezpieczeństwo oraz zachowali tajemnicę danych osobowych.
  •    Innym osobom trzecim na podstawie Twojej zgody, która może być uzyskana w sprawie konkretnego wypadku.
  Także Twoje dane możemy udostępniać:
  • Udzielając odpowiedzi na wnioski sądu lub instytucji państwowych, tylko w takiej objętości, jaka jest niezbędna w celu właściwego wykonania aktów prawnych albo orzeczenia sądu/świadectwa.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe nie dłużej, niż tego wymagają cele przetworzenia danych lub przewidują akty prawne, jeżeli one przewidują dłuższy termin przechowania danych.
Dążymy do tego, aby nie chronić przestarzałe lub niepotrzebne informacje i aby zapewnić stałą aktualizację danych osobowych i innej informacji oraz ich prawidłowość.

Jakie przysługują Ci prawa?

Przysługuje Ci prawo:

 • wystąpienia do ŽEMAITIJOS PIENAS z wnioskiem o udostępnienie informacji o przetwarzanych przez ŽEMAITIJOS PIENAS Twoich danych osobowych;
 • wystąpienia do ŽEMAITIJOS PIENAS z wnioskiem o sprostowanie Twoich danych osobowych i (lub) zawieszenia czynności przetwarzania takich danych osobowych, oprócz przechowywania – w wypadku, gdy po zapoznaniu się z danymi osobistymi ustaliłeś (-aś), że dane są nieprawidłowe, nieszczegółowe lub niedokładne;

wystąpienia do ŽEMAITIJOS PIENAS z wnioskiem o usunięcie danych osobowych lub zawieszenia czynności przetworzenia takich danych osobowych, oprócz przechowywania – w wypadku, gdy po zapoznaniu się ze swoimi danymi osobistymi ustaliłeś (-aś), że dane osobowe są przetwarzane nielegalnie lub nieuczciwie;

 • nie wyrażać zgody na przetworzenie Twoich danych osobowych, gdy niniejsze dane są przetwarzane lub istnieje zamiar ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na interes prawny, do którego dąży ŽEMAITIJOS PINEAS lub osoba trzecia, której są udostępniane dane osobowe;
 • Jeżeli masz obawy dotyczące czynności/bezczynności ŽEMAITIJOS PIENAS, które możliwie powodują nieprzestrzeganie niniejszej polityki prywatności lub wymogów aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, możesz złożyć pisemny wniosek do ŽEMAITIJOS PIENAS jednym z dalej wymienionych sposobem: (i) doręczyć wniosek lub zlecenie bezpośrednio nam lub kierując listem poleconym pod adresem: Sedos g. 35, Telšiai LT-87101; albo (ii) kierując taki wniosek lub zlecenie pod adresem poczty elektronicznej info@zpienas.lt z podanego nam wcześniej adresu swojej poczty elektronicznej.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Używamy pliki cookie lub podobne technologie, żebyśmy mogli analizować tendencje, administrować stronę internetową, obserwować zwyczaje użytkowników, czynności na stronie internetowej i gromadzić inne informacje, dotyczące naszych użytkowników.

Co to są pliki Cookie i dlaczego są one używane?

Cookie to nieduży plik tekstowy, który po odwiedzeniu przez Ciebie strony internetowej zostaje zapisany na Twoim komputerze lub urządzeniu przenośnym. Pliki cookie są przechowywane w katalogu plików strony internetowej (np., „Internet Explorer“, „Firefox“) na twardym dysku urządzenia odwiedzającego stronę. Dzięki niemu strona internetowa przez pewien okres czasu może „zapamiętać“ Twoje czynności i opcje (np., imię nadane przy rejestracji, język, rozmiar czcionki inne opcje wyglądu), a Ty nie będziesz musiał (-a) ustawiać je przy każdorazowym odwiedzaniu witryny lub przeglądając różne jej strony. Pliki cookie nie stwarzają żadnego zagrożenia dla komputera odwiedzającego stronę internetową.

Jak używamy plików cookie?

Informacja zostaje odnotowana, żebyśmy mogli:

 • udostępnić spersonalizowane treści i reklamy;
 • dokładniej obliczyć częstotliwość odwiedzania strony i zachowanie się odwiedzających stronę;
 • zachować dane logowania do katalogu po powrocie, po zamknięciu przeglądarki;

Poza tym, pliki cookie są używane z niektórymi plikami wideo naszej strony, aby można byłoby anonimowo uzyskać dane statystyczne o tym, jak została znaleziona ta strona internetowa i jakie pliki wideo obejrzano.

Nie jest konieczna zgoda na wykorzystanie plików cookie, aby strona internetowa funkcjonowała, jednak jej udzielenie ułatwi Ci przeglądanie. Możesz usunąć lub zablokować pliki cookie, lecz w takim wypadku niektóre opcje tej strony mogą nie funkcjonować tak, jak przewidziano.

Informacje dotyczące plików cookies nie są używane w celu ustalenia twojej tożsamości, a zebrane dane dotyczące odwiedzania strony całkowicie kontrolujemy. Nie używamy tych plików cookie w żadnych innych, niż wcześniej określono, celach.

Jakich plików cookie używa ta strona?

Dążąc do zwiększenia funkcjonalności strony i ułatwienia jej przeglądania, strony używają następujących plików cookie:

Nazwa Cookie Cel Saugojimo trukmė
qtrans_front_language Plik Cookie używany do zapamiętywania wybranego przez

użytkownika języka.

1 metai
_ga Używamy Google Analytics do obserwacji częstotliwości

odwiedzania strony. Używany w celu rozpoznania

odwiedzającego.

2 metai
 _gat Używamy Google Analytics do obserwacji częstotliwości

odwiedzania strony.  Używany do ustalenia prędkości

ładowania stron.

1 minutė
_gid Używamy Google Analytics do obserwacji częstotliwości

odwiedzania strony. Używany do rozpoznania

odwiedzającego.

24 valandos

Jak kontrolować Cookie?

Jeżeli chcesz, możesz kontrolować i (lub) usunąć pliki cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod następującym adresem internetowym aboutcookies.org. Możesz usunąć wszystkie pliki cookie ze swojego komputera, a większość przeglądarek można ustawić tak, aby pliki cookie nie zostały zapisywane na Twoim urządzeniu. Jednak w takim wypadku każdorazowo może zajść potrzeba ręcznego ustawienia, gdy odwiedzasz stronę internetową, a niektóre usługi i opcje mogą nie funkcjonować.

Plików cookie używamy przejrzyście i odpowiedzialnie. W swojej przeglądarce zawsze możesz sprawdzić, jakie pliki cookie zapisujemy. Także, w każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na użycie plików cookie, dokonując zmiany ustawień i usuwając zapisane pliki cookie.

Informacja o ustawieniu plików cookie i związanych z nimi zmian w popularnych przeglądarkach została podana tu:

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ ostrzega, że zmiana ustawień zawsze obowiązuje tylko dla jednej przeglądarki. Jeżeli odwiedzający używa kilku przeglądarek, powinien osobno zmienić ustawienia wszystkich przeglądarek. Poza tym, odwiedzający zawsze może usunąć z pamięci multimedialnej pliki cookie. Dodatkowa informacja zostaje podana przy użyciu przeglądarki lub systemu operacyjnego.

POLITYKA PRYWATNOŚC BIULETYNÓW

Z niniejszej polityki prywatności biuletynów możesz uzyskać szczegółowej informacji o tym, jaka informacja o Tobie jest zbierana za pomocą biuletynów, w jakim celu ją wykorzystujemy i komu przekazujemy.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka „ŽEMAITIJOS PIENAS“, kod 180240752, Sedos g. 35, Telšiai.

Gromadzona informacja i jej wykorzystanie:

Twojej poczty elektronicznej używamy, aby wysyłać biuletyny o nowościach, produktach, ofertach, organizowanych imprezach przez ŽEMAITIJOS PIENAS i pod.

Po wysłaniu biuletynu także gromadzimy informacje statystyczne o tym, czy otworzyłeś (-aś) pocztę elektroniczną, pod którą wysłano biuletyn. W tym celu używamy specjalnej technologii nazywanej „sygnalizatorami“. To jest jednopunktowy obrazek. Odsyłacze do nich zamieszczamy w wiadomości elektronicznej lub tekście biuletynu. Gdy otwierasz biuletyn, odsyłacz zostaje zaktywizowany odnotowujemy, że obrazek został wyświetlony i kiedy. W taki sposób wiemy, że przeczytałeś (-aś) biuletyn.

Przekazywanie informacji:

Abyśmy mogli wysyłać Ci biuletyny z większą efektywnością, używamy dostosowanego do tego narzędzia technologii informacyjnych. Także czasami możemy potrzebować pomocy zawodowców posiadających wiedzę specjalistyczną, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie narzędzi niniejszych technologii informacyjnych. Wskutek powyższego Twoje dane może widzieć dostawca systemu zarządzania biuletynami, dostawcy usług przygotowania i tworzenia kampanii reklamowych, dostawcy usług optymizacji wyszukiwania stron internetowych, dostawcy usług programowania stron internetowych.

Także twoje dane mogą widzieć pracownicy ŽEMAITIJOS PIENAS, odpowiedzialni za zorganizowanie wysyłki biuletynów, jednak podkreślamy, że zawsze Twoje dane przechowujemy bezpiecznie i żądamy, aby to samo zapewnili wszyscy nasi partnerzy i dostawcy usług.

Termin przechowywania Twojej informacji:

Adres Twojej poczty elektronicznej i statystyki dotyczące przechowujemy przez 2 lata od chwili, gdy po raz ostatni został otworzony przez Ciebie biuletyn. Jeżeli biuletyn nie został przez Ciebie otworzony, dane przechowujemy przez 2 lata po tym, jak został przez Ciebie podany nam adres poczty elektronicznej.

Jeżeli o otrzymaniu biuletynu postanowiłeś (-aś), że nie chcesz ich otrzymywać w przyszłości, możesz kliknąć zawarty w wiadomości elektronicznej link „zrezygnować“. Także możesz w każdej chwili poinformować, że rezygnujesz z biuletynów drogą elektroniczną info@zpienas.lt Możesz zrezygnować z otrzymania biuletynów:

Odpowiedzi na Twoje pytania

Każdy wniosek lub zlecenie dotyczące Przetworzenia danych osobowych możesz złożyć pisemnie jednym z następujących sposobów: (i) doręczając taki wniosek lub zlecenie nam bezpośrednio lub kierując listem poleconym pod adresem: Sedos g. 35, Telšiai, LT-87101; albo (ii) kierując taki wniosek lub zlecenie na adres poczty elektronicznej info@zpienas.lt z podanego nam wcześniej adresu swoje poczty elektronicznej.

Po otrzymaniu takiego wniosku lub zlecenia udzielimy odpowiedzi oraz wykonamy wszystkie wymienione we wniosku czynności lub odmówimy ich wykonania. Odpowiedź otrzymasz drogą mailową.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany z „ŽEMAITIJOS PIENAS“, przysługuje Ci prawo wystąpienia do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych pod adresem: A. Juozapavičiaus g. 6,09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, e-mail: ada@ada.lt, która jest odpowiedzialna za nadzór i kontrolę aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.